A1.1. Inokulumi ettevalmistamine bioleostamise kasvatuskatseteks

03 Detsember 2021 A1. Teostatavusuuring 1 Views

Enne bioleostamise katses kasutamist eelkasvatatakse inokulumi CELMS nr EEUT ARGCON5 katseklaasides termostateeritud loksutis temperatuuril t=37 °C. Foto S. Sipp Kulli.

Bakterite kasvu tunnuseks eelkasvatamise järel on märkimisväärse hägususe teke inokulumiga katseklaasides. Foto S. Sipp Kulli.