Edusammud

Joonis 1. Inokulumi valmistamine bioleostamise kasvatuskatsete jaoks.

Figure 1a
Enne bioleostamise katse alustamist kasvatatakse inokulumi CELMS nr EEUT ARGCON5 termostateeritud loksutil t = 37° C juures katseklaasides.
Foto: S. Sipp Kulli.
Eelkultiveerimise järel näitab märgatav hägusus inokulumiga katseklaasides bakterite kasvu.
Foto: S. Sipp Kulli.
Figure 1c
Inokulumi kvaliteeti kontrollivad BiotaTec-i töötajad Kärt Ukkivi, MSc ja Anne Menert, PhD. Inokulum on üles kasvanud ja valmis lisamiseks e-jäätmetest pärit trükkplaatide mittemetallisele osale.
Foto: S. Sipp Kulli.

Joonis 2. Koosluse ARGCON5 looduslike liikide mikrobioloogilise lagundamisvõime määramine bioleostamise kasvatuskatsetes.

Figure 2a
Oxiop AN mõõtesüsteemi pudelid, milles on e-jäätmetest pärit trükkplaadid kooslusega ARGCON5 inokuleeritud kasvukeskkonnas ning kooslus ARGCON5 ilma trükkplaatideta, 100. katsepäev. Trükkplaate sisaldavas pudelis on lahus tunduvalt tumedam.
Foto: A. Menert.
Figure 2b
Oxiop AN mõõtesüsteemi pudelid jäätmetele adapteeritud kooslusega ARGCON5 kasvukeskkonnas, üksnes kasvukeskkonda ja inokulumi sisaldav pudel ning pudel trükkplaatide ja kasvukeskkonnaga (ilma inokulumita), 10. katsepäev. Kõigi lisatud komponentidega (trükkplaadid, kasvukeskkond, inokulum) pudelis osutab gaasimullide teke orgaanilise aine lagunemisele.
Foto: A. Menert.
Oxiop AN mõõtesüsteemi pudelid, milles on e-jäätmetest pärit trükkplaadid autoklaavitud destilleeritud vees. Vedelfaas on kristallselge ilma bakterite kasvule iseloomuliku hägususeta.
Foto: A. Menert.
Figure 2d
Kogu katse vältel hoitakse OxiTop AN mõõtesüsteemi pudeleid termostateeritud loksutil t = 37° C juures.
Foto: S. Sipp Kulli.
Figure 2e
Andmehõiveseadmesse salvestatav rõhu tõus osutab metaani tootmise algusele.
Foto: S. Sipp Kulli.

Joonis 3. Elektroonikaromust pärit trükkplaatide mikrobioloogilise töötlemise põhimõtteline skeem.

Figure 3a
E-jäätmetest pärit purustatud trükkplaadid Reydesa tehases. Legutio, Hispaania, 17. juuli 2018.
Foto: A. Menert.
Figure 3b
Reydesa tehasest pärit jahvatatud ja densitomeetriliselt separeeritud trükkplaadid, suurendus 10X.
Foto: S. Kuuse.
Figure 3c
Bioleostamise läbinud e-jäätmed (eesti päritolu), suurendus 10X.
Foto: S. Kuuse.