11. veebruaril 2022 külastas Baskimaa Ülikooli (UPV/EHU) biomehhaniseerimise ja biotöötluse töörühm projekti BIOTAWEE raames REYDESA ja INATECi tootmisettevõtteid.

 See töörühm on pühendunud säästvate bioprotsesside arendamise uurimisele, mis võimaldab täiustada või asendada praegu paljudes tööstuslikes tootmis- ja keskkonnatervendusprotsessides kasutatavaid traditsioonilisi füüsikalis-keemilisi tehnoloogiaid. Täpsemalt on töörühm spetsialiseerunud bioekstraheerimisele ja biosolubiliseerimisele, mis on alternatiiv tavapärastele mikrotöötlusprotsessidele ja metallide taaskasutamisele, eelkõige kasutusest kõrvaldatud mobiiltelefonide jäätmete puhul. Töörühm on välja töötanud ka teise biomehhaniseerimise rakendamise uurimissuuna  - mikrofluidiliste seadmete valmistamise.

Pärast REYDESA tootmishoonete külastust tehti selgitav visiit BIOTAWEE pilootbioreaktori juurde, milles oli parasjagu käimas üks projekti katsetest. Külaskäiku kasutati muuhulgas võrgustikutöö sessioonina, mille käigus tihendati sidemeid ühiseks koostööks bioleostamise kasutuselevõtul.

 

 

15. detsembril 2021 toimus LIFE BIOTAWEE projekti neljas seirevisiit hübriidrežiimis. Nagu ka teise ja kolmanda seirekülastuse puhul, eelistati praeguse pandeemiaolukorra tõttu korraldada koosolek osaliselt uuesti elektrooniliselt, et tagada kõigi osalejate turvalisus. Sellel kohtumisel osalesid REYDESA tehases silmast silma REYDESA konsortsiumi koostööpartnerid ja NEEMO – ettevõtte, mis abistab Euroopa Komisjoni LIFE+ projektide jälgimisel – meeskonna ekspertvaatleja. Koosolekuga liitusid elektrooniliselt nii partner BIOTATEC kui ka Euroopa Kliima, Infrastruktuuri ja Keskkonna Täitevameti (CINEA) ekspert.

 

Järelevalvekülastus algas projekti hetkeseisu üldise tutvustamisega. Iga partner selgitas järgemööda läbiviidud toiminguid, aga ka seni avatud tehniliste tegevuste B2 ja B3 peamisi tulemusi. Kui tehniline osa oli lõppenud, vaadati läbi nende organisatsioonide projektiga seotud haldus- ja finantsandmed. Ja lõpetuseks hõlmas kohtumise viimane osa külastust REYDESA tehasesse, kus toimub tööstuslik protsess ja viiakse läbi muud projektitegevused, sealhulgas 50-liitrise prototüübi külastust ja protsessi selgitusi kohapeal.

 

 

10. detsembril 2021 korraldas BiotaTec OÜ elektroonikajäätmete käitlemise teemalise online/ kohaliku seminari Tartus. Anne Menert, BIOTATEC / Tartu Ülikool tutvustas projekti BIOTAWEE, esitas ülevaate projekti tegevustest A1 ja B1 ning selgitas tehtud töödest saadud peamisi järeldusi.

 

Seminari avas BiotaTec OÜ juhatuse liige Sirli Sipp Kulli. Järgnes ettekanne Eesti Keskkonnaministeeriumi esindajalt Krista Kupitsalt, kes tutvustas sobivaid Euroopa Liidu toetusprogramme ja vastavaid õigusakte e-jäätmete käitlemise edendamiseks. Tunnustatud jäätmekäitlusekspert Peeter Eek andis ülevaate viimase 20 aasta jooksul toimunud arengutest Euroopa Liidu jäätmekäitlusdirektiivi rakendamisel Eestis. Üks esinejatest oli Chalmersi Tehnikaülikooli lõpetanud Artur Sagarov, kes on aktiivselt sisenenud elektroonikajäätmetega tegelevate ettevõtete start-up maailma. Viimase ettekande pidas Eesti suurima elektroonikajäätmete käitlusettevõtte WeeRec OÜ tegevjuht Hans Talgre, kes tõi välja bioleostumise võimalused ja kitsaskohad ning andis laiapõhjalise ülevaate e-jäätmete käitlemisest Eestis.

 

Seminari salvestus ja ettekannete slaidid on leitavad järgmiselt lingilt: http://biotatec.com/biotawee

 

19. mail 2021 esines Inatec’i juhataja Hr Jon Barrenetxea-Arando loenguga Bilbao Baskimaa Ülikooli Inseneriteaduskonna keskkonnatehnika- ja juhtimise magistriõppe üliõpilastele.

https://www.ehu.eus/es/web/master/master-ingenieria-gestion-ambiental

Sildid: LIFE BIOTAWEE, REYDESA, BIOTATEC, bioleostamine, metallide taaskasutus, trükkplaadid, Bilbao, inseneriteaduskond, keskkonnajuhtimine

19. aprillil 2021 toimus veebi teel LIFE BIOTAWEE projekti kolmas seirekülastus. Nagu ka 2020. aastal toimunud teise seirekülastuse puhul, eelistati praeguse pandeemiaolukorra tõttu korraldada koosolek taas elektrooniliselt, et tagada kõigi osalejate ohutus. Kohtumisel osalesid konsortsiumi koostööpartnerid REYDESA ja BIOTATEC ning NEEMO meeskonna ekspertvaatleja, kes abistab Euroopa Komisjoni LIFE+ projektide järelevalvel.

Kontrollkäik algas projekti hetkeolukorra üldise tutvustamisega, kus ajakohastati projekti heakskiidetud pikendamise järel muutunud tegevuste uusi kuupäevi. Projekti uus lõpukuupäev on 2022. aasta juulis, 2020. aasta detsembri asemel. Järgnevalt selgitas kumbki projektipartner teostatud tegevusi ja seni saadud peamisi tulemusi. Ajakohastati käimasolevate tehniliste tegevuste B2 ja B3 seisu. Selgitati prototüübi väljatöötamisel tehtud muudatusi, millest viimane on aeroobses keskkonnas bioleostamiseks ette valmistatud 50 L prototüüp. Peale tehnilise osa oli lõppu toimus mõlema organisatsiooni projektiga seotud haldus- ja finantsandmete revisjon.

Sildid: TAGS: LIFE BIOTAWEE, REYDESA, BIOTATEC, bioleostamine, metallide taaskasutus, trükkplaadid, 50L prototüüp, aeroobne keskkond

Lehekülg 1 / 2