NEEMO LIFE BIOTAWEE projekti kolmas kontrollkäik

19. aprillil 2021 toimus veebi teel LIFE BIOTAWEE projekti kolmas seirekülastus. Nagu ka 2020. aastal toimunud teise seirekülastuse puhul, eelistati praeguse pandeemiaolukorra tõttu korraldada koosolek taas elektrooniliselt, et tagada kõigi osalejate ohutus. Kohtumisel osalesid konsortsiumi koostööpartnerid REYDESA ja BIOTATEC ning NEEMO meeskonna ekspertvaatleja, kes abistab Euroopa Komisjoni LIFE+ projektide järelevalvel.

Kontrollkäik algas projekti hetkeolukorra üldise tutvustamisega, kus ajakohastati projekti heakskiidetud pikendamise järel muutunud tegevuste uusi kuupäevi. Projekti uus lõpukuupäev on 2022. aasta juulis, 2020. aasta detsembri asemel. Järgnevalt selgitas kumbki projektipartner teostatud tegevusi ja seni saadud peamisi tulemusi. Ajakohastati käimasolevate tehniliste tegevuste B2 ja B3 seisu. Selgitati prototüübi väljatöötamisel tehtud muudatusi, millest viimane on aeroobses keskkonnas bioleostamiseks ette valmistatud 50 L prototüüp. Peale tehnilise osa oli lõppu toimus mõlema organisatsiooni projektiga seotud haldus- ja finantsandmete revisjon.

Sildid: TAGS: LIFE BIOTAWEE, REYDESA, BIOTATEC, bioleostamine, metallide taaskasutus, trükkplaadid, 50L prototüüp, aeroobne keskkond