Euroopa Kliima, Infrastruktuuri ja Keskkonna Täitevasutus (CINEA) külastab koos NEEMOga LIFE BIOTAWEE projektiEuroopa Kliima, Infrastruktuuri ja Keskkonna Täitevasutus (CINEA) külastab koos NEEMOga LIFE BIOTAWEE projekti

 

15. detsembril 2021 toimus LIFE BIOTAWEE projekti neljas seirevisiit hübriidrežiimis. Nagu ka teise ja kolmanda seirekülastuse puhul, eelistati praeguse pandeemiaolukorra tõttu korraldada koosolek osaliselt uuesti elektrooniliselt, et tagada kõigi osalejate turvalisus. Sellel kohtumisel osalesid REYDESA tehases silmast silma REYDESA konsortsiumi koostööpartnerid ja NEEMO – ettevõtte, mis abistab Euroopa Komisjoni LIFE+ projektide jälgimisel – meeskonna ekspertvaatleja. Koosolekuga liitusid elektrooniliselt nii partner BIOTATEC kui ka Euroopa Kliima, Infrastruktuuri ja Keskkonna Täitevameti (CINEA) ekspert.

 

Järelevalvekülastus algas projekti hetkeseisu üldise tutvustamisega. Iga partner selgitas järgemööda läbiviidud toiminguid, aga ka seni avatud tehniliste tegevuste B2 ja B3 peamisi tulemusi. Kui tehniline osa oli lõppenud, vaadati läbi nende organisatsioonide projektiga seotud haldus- ja finantsandmed. Ja lõpetuseks hõlmas kohtumise viimane osa külastust REYDESA tehasesse, kus toimub tööstuslik protsess ja viiakse läbi muud projektitegevused, sealhulgas 50-liitrise prototüübi külastust ja protsessi selgitusi kohapeal.