NEEMO lõplik kontrollkäik projekti LIFE BIOTAWEE

5. oktoobril 2020 toimus projekti LIFE BIOTAWEE viimane kontroll-ülevaade veebi kaudu. Sellel kohtumisel osalesid konsortsiumi partnerid REYDESA ja BIOTATEC ning samuti NEEMO meeskonna ekspert, kes abistab Euroopa Komisjoni LIFE+ projektide järelevalves.

Kontroll-ülevaate kava oli järgmine:

  1. Projekti ülevaade
  2. Tegevuste ajakohastamine
  3. Kavandatud ja saavutatud eesmärkide/tulemuste võrdlus
  4. Lõppraportiga seotud küsimused
  5. Finants- ja haldusalaste küsimuste ajakohastamine
  6. Muud menetluses olevad küsimused 

 

Pärast projektis saavutatud tulemuste tutvustamist selgitati LIFE BIOTAWEE protsessi võimalikku kasutamist teenusena raskesti käideldavate jäätmete ringlussevõtuks.

NEEMO meeskonna ekspert andis viimase nõu tänavu oktoobris esitatud lõpparuande kohta.