NEEMO välisvaatleja esimene LIFE BIOTAWEE projekti visiit

18. juunil 2019 toimus Hispaanias Legutios Otua Grupi ruumides esimene ametlik tehniline ja finantskohtumine projekti LIFE BIOTAWEE (LIFE2017-ENV/ES000216) monitooringuks. Kohtumisel osalesid konsortsiumi koostööpartnerid REYDESA ja BIOTATEC ning NEEMO meeskonna ekspertvaatleja, kes abistab Euroopa Komisjoni LIFE+ projektide seirel.

Järelkoosolek algas projekti üldise tutvustamisega, samuti eesmärkide ja üldise ülevaatega koosoleku ajakavast. Järgnevalt selgitas iga partner esimesel aastal tehtud oma vastutusalasse kuuluvate LIFE BIOTAWEE projektitegevuste rakendamise tulemusi ja edusamme ning seni saadud peamisi projektitulemusi. Peale tehnilise osa lõppu toimus mõlema organisatsiooni projektiga seotud haldus- ja finantsandmete revisjon. Kohtumise viimane osa seisnes külaskäigus REYDESA rajatiste asukohta, kus kohapeal anti selgitusi tööstusprotsessi ja teostatud tegevuste kohta.

Sildid: LIFE BIOTAWEE, REYDESA, BIOTATEC, bioleostamine, metallide taaskasutamine, trükkplaadid