BIOTATEC korraldas online / kohaliku seminari Tartus elektroonikajäätmete käitlemisest ning osales ettekandega “Projekt BiotaWee ja linnakaevandamine laboris”

 

10. detsembril 2021 korraldas BiotaTec OÜ elektroonikajäätmete käitlemise teemalise online/ kohaliku seminari Tartus. Anne Menert, BIOTATEC / Tartu Ülikool tutvustas projekti BIOTAWEE, esitas ülevaate projekti tegevustest A1 ja B1 ning selgitas tehtud töödest saadud peamisi järeldusi.

Seminari avas BiotaTec OÜ juhatuse liige Sirli Sipp Kulli. Järgnes ettekanne Eesti Keskkonnaministeeriumi esindajalt Krista Kupitsalt, kes tutvustas sobivaid Euroopa Liidu toetusprogramme ja vastavaid õigusakte e-jäätmete käitlemise edendamiseks. Tunnustatud jäätmekäitlusekspert Peeter Eek andis ülevaate viimase 20 aasta jooksul toimunud arengutest Euroopa Liidu jäätmekäitlusdirektiivi rakendamisel Eestis. Üks esinejatest oli Chalmersi Tehnikaülikooli lõpetanud Artur Sagarov, kes on aktiivselt sisenenud elektroonikajäätmetega tegelevate ettevõtete start-up maailma. Viimase ettekande pidas Eesti suurima elektroonikajäätmete käitlusettevõtte WeeRec OÜ tegevjuht Hans Talgre, kes tõi välja bioleostumise võimalused ja kitsaskohad ning andis laiapõhjalise ülevaate e-jäätmete käitlemisest Eestis.

Seminari salvestus ja ettekannete slaidid on leitavad järgmiselt lingilt: http://biotatec.com/biotawee